Arbetsmarknad@saks.gu.se

ALARM 2021 ställer om till digital mässa

Arbetsmarknadsmässan för studenter av stundeter

Året har varit väldigt utmanande och vi ser det som vårt ansvar att hålla våra besökare och utställare trygga. Projektgruppen har lagt ner mycket tid och energi för att göra den digitala mässan så givande för alla parter som möjligt. Vi förstår att anpassningen innebär en obekant situation men vi vill lyfta fram fördelarna med en digital mässa. Tillgängligheten ökar kraftigt; studenter som bor längre bort har nu möjlighet att besöka mässan. Samtidigt är vi inte heller begränsade av lokalutrymmet och vi har plats med fler utställare.

Trots omställningen är vi säkra på att ALARM 2021 kommer att bli minst lika stor som föregående mässor. Den rådande pandemin har tydliggjort vikten av den vårdrelaterade arbetsmarknaden och hur mycket studenter kan bidra till samhället genom att sommarjobba som t.ex. undersköterska. Världen är dessutom överens om att det brister personal inom den våldsrelaterade sektorn. Ett annat svar på pandemin har varit en ökning av bl.a. antal sökande till vårdrelaterade yrken som läkare och sjuksköterska. De frågor som är aktuella i världen just nu är sådant vi har arbetat för länge. Vi vill utnyttja det nya medvetandet som finns för att stärka kontakten mellan arbetsgivare och studenter och på så sätt se till att alla Sahlgrenskas studenter få vetskap om sina möjligheter i arbetsmarknaden.