Arbetsmarknad@saks.gu.se

Broschyr 2019

Arbetsmarknadsmässan för studenter av stundeter

Klicka nedan för att läsa broschyren för ALARM 2019

Broschyr 2019