Arbetsmarknad@saks.gu.se

Kontaktsamtal år 2019

Arbetsmarknadsmässan för studenter av stundeter

Kontaktsamtal är korta samtal (15-30 minuter) som vissa utställare erbjuder studenter. Syftet med kontaktsamtalet är att etablera en professionell kontakt och eventuellt påbörja arbetet mot någon typ av anställning.

Följ oss på våra sociala medier för information kring anmälan till kontaktsamtal.

Facebook: ALARM
Instagram: @alarmmassan