Arbetsmarknad@saks.gu.se

Sjukvård

Arbetsmarknadsmässan för studenter av stundeter

Sjukvårdssektionen vänder sig främst till studenter som läser till Arbetsterapeut, Audionom, Barnmorskor, Biomedicinsk analytiker, Dietist, Folkhälsovetare, Fysioterapeut, Logoped, Läkare, Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska & Speciallist sjuksköterskor.
Boka kontaktsamtal på sjukvårdssektionen här: Sjukvard.alarmmassan.se

Epost: sjukvard.alarm@saks.gu.se