Arbetsmarknad@saks.gu.se

Farmaci

Arbetsmarknadsmässan för studenter av stundeter

Farmacisektionen vänder sig främst till studenter som läser till apotekare eller receptarie. Farmacisektionen kommer att befinna sig på Chalmers den 22 Januari 2019!