Arbetsmarknad@saks.gu.se

Farmaci

Arbetsmarknadsmässan för studenter av stundeter

Farmacisektionen vänder sig främst till studenter som läser till apotekare eller receptarie.
Boka kontaktsamtal på farmacisektionen här: Farmaci.alarmmassan.se

Email: Famraci.alarm@saks.gu.se