Arbetsmarknad@saks.gu.se

Tandvård

Arbetsmarknadsmässan för studenter av stundeter

Tandvårdssektionen vänder sig främst till studenter som läser till tandläkare, tandhygienist och tandtekniker.
Boka kontaktsamtal på tandvårdssektionen här: tandvard.alarmmassan.se
Email: tandvard.alarm@saks.gu.se